Division IV - Gotland - 2016

1. Hangvar SK 24 19 5 0 98 - 14 62
2. Levide IF 24 16 5 3 68 - 29 53
3. IFK Visby 24 16 3 5 63 - 23 51
4. Fardhem Garda BK 24 13 4 7 61 - 28 43
5. Dalhem IF B 24 11 2 11 58 - 52 35
6. IF Hansa-Hoburg 24 8 4 12 39 - 42 28
7. Visby AIK 24 5 3 16 43 - 66 18
8. Väskinde AIS 24 4 2 18 32 - 80 14
9. Fårösund GoIK 24 2 0 22 15 - 143 6

Resultat
Omgång 1
2016-04-09 13:00 Visby AIK - Fardhem Garda BK   0-3 (0-0)   [mer info]
15:00 Levide IF - Fårösund GoIK   6-2 (2-0)   [mer info]
15:00 Dalhem IF B - Hangvar SK   1-2 (0-0)   [mer info]
16:00 IFK Visby - IF Hansa-Hoburg   1-0 (0-0)   [mer info]
Omgång 2
2016-04-16 15:00 Väskinde AIS - Visby AIK   3-5 (0-2)   [mer info]
15:00 Hangvar SK - IFK Visby   2-1 (0-0)   [mer info]
15:00 Fardhem Garda BK - Levide IF   0-1 (0-0)   [mer info]
15:00 Fårösund GoIK - Dalhem IF B   3-0 (Ändrat)   [mer info]
Omgång 3
2016-04-20 18:00 IFK Visby - Fårösund GoIK   5-0 (2-0)   [mer info]
19:00 Levide IF - Väskinde AIS   3-2 (1-1)   [mer info]
19:00 Dalhem IF B - Fardhem Garda BK   0-0     [mer info]
2016-04-21 19:00 IF Hansa-Hoburg - Hangvar SK   1-1 (0-0)   [mer info]
Omgång 4
2016-04-23 15:00 Väskinde AIS - Dalhem IF B   3-5 (1-0)   [mer info]
15:00 Visby AIK - Levide IF   1-4 (1-2)   [mer info]
15:00 Fårösund GoIK - IF Hansa-Hoburg   0-1 (0-1)   [mer info]
15:00 Fardhem Garda BK - IFK Visby   3-0 (1-0)   [mer info]
Omgång 5
2016-04-27 18:30 IFK Visby - Väskinde AIS   1-0 (0-0)   [mer info]
19:00 Dalhem IF B - Visby AIK   4-2 (2-1)   [mer info]
2016-04-30 15:00 IF Hansa-Hoburg - Fardhem Garda BK   1-2 (0-1)   [mer info]
15:00 Hangvar SK - Fårösund GoIK   10-0 (4-0)   [mer info]
Omgång 6
2016-05-04 19:00 Väskinde AIS - IF Hansa-Hoburg   1-5 (0-4)   [mer info]
19:00 Visby AIK - IFK Visby   1-4 (1-0)   [mer info]
19:00 Levide IF - Dalhem IF B   2-3 (0-1)   [mer info]
19:00 Fardhem Garda BK - Hangvar SK   1-1 (0-1)   [mer info]
Omgång 7
2016-05-07 15:00 IF Hansa-Hoburg - Visby AIK   2-0 (1-0)   [mer info]
15:00 Hangvar SK - Väskinde AIS   8-0 (3-1)   [mer info]
15:00 Fårösund GoIK - Fardhem Garda BK   0-2 (0-0)   [mer info]
16:00 IFK Visby - Levide IF   1-2 (1-0)   [mer info]
Omgång 8
2016-05-11 19:00 Dalhem IF B - IFK Visby   1-1 (1-0)   [mer info]
2016-05-14 15:00 Väskinde AIS - Fårösund GoIK   5-1 (4-1)   [mer info]
15:00 Levide IF - IF Hansa-Hoburg   3-0 (2-0)   [mer info]
2016-05-16 19:00 Visby AIK - Hangvar SK   0-2 (0-1)   [mer info]
Omgång 9
2016-05-18 19:00 Fårösund GoIK - Visby AIK   1-8 (1-4)   [mer info]
2016-05-21 15:00 IF Hansa-Hoburg - Dalhem IF B   2-0 (1-0)   [mer info]
15:00 Hangvar SK - Levide IF   1-1 (0-1)   [mer info]
15:00 Fardhem Garda BK - Väskinde AIS   2-2 (2-1)   [mer info]
Omgång 10
2016-05-25 19:00 Fårösund GoIK - Levide IF   0-5 (0-2)   [mer info]
2016-05-28 15:00 Fardhem Garda BK - Visby AIK   3-2 (1-2)   [mer info]
15:00 Hangvar SK - Dalhem IF B   4-0 (3-0)   [mer info]
15:00 IF Hansa-Hoburg - IFK Visby   0-3 (0-1)   [mer info]
Omgång 11
2016-06-01 19:00 Visby AIK - Väskinde AIS   0-3 (0-0)   [mer info]
19:00 IFK Visby - Hangvar SK   0-0     [mer info]
19:00 Dalhem IF B - Fårösund GoIK   10-1 (6-1)   [mer info]
2016-06-04 15:00 Levide IF - Fardhem Garda BK   2-1 (1-0)   [mer info]
Omgång 12
2016-06-08 19:00 Väskinde AIS - Levide IF   0-5 (0-2)   [mer info]
19:00 Fardhem Garda BK - Dalhem IF B   2-1 (1-0)   [mer info]
19:00 Fårösund GoIK - IFK Visby   0-8 (0-5)   [mer info]
19:00 Hangvar SK - IF Hansa-Hoburg   3-0 (0-0)   [mer info]
Omgång 13
2016-06-11 15:00 Levide IF - Visby AIK   3-3 (1-1)   [mer info]
15:00 IF Hansa-Hoburg - Fårösund GoIK   3-0 (3-0)   [mer info]
16:00 IFK Visby - Fardhem Garda BK   2-0 (1-0)   [mer info]
2016-06-15 19:00 Dalhem IF B - Väskinde AIS   4-1 (3-0)   [mer info]
Omgång 14
2016-06-15 19:00 Fårösund GoIK - Hangvar SK   0-15 (0-7)   [mer info]
2016-06-18 15:00 Visby AIK - Dalhem IF B   2-3     [mer info]
15:00 Väskinde AIS - IFK Visby   1-4 (0-2)   [mer info]
15:00 Fardhem Garda BK - IF Hansa-Hoburg   5-2 (2-1)   [mer info]
Omgång 15
2016-06-22 18:30 Hangvar SK - Fardhem Garda BK   3-0 (3-0)   [mer info]
18:30 IF Hansa-Hoburg - Väskinde AIS   5-0 (2-0)   [mer info]
18:30 IFK Visby - Visby AIK   3-1 (1-0)   [mer info]
18:30 Dalhem IF B - Levide IF   1-2 (1-2)   [mer info]
Omgång 16
2016-06-29 19:00 Levide IF - IFK Visby   1-1 (1-1)   [mer info]
19:00 Visby AIK - IF Hansa-Hoburg   3-3 (2-2)   [mer info]
19:00 Väskinde AIS - Hangvar SK   1-5 (0-2)   [mer info]
19:00 Fardhem Garda BK - Fårösund GoIK   15-1 (10-2)   [mer info]
Omgång 17
2016-07-02 15:00 Fårösund GoIK - Väskinde AIS   0-3 (0-1)   [mer info]
15:00 Hangvar SK - Visby AIK   3-2 (2-0)   [mer info]
15:00 IF Hansa-Hoburg - Levide IF   1-2 (0-0)   [mer info]
16:00 IFK Visby - Dalhem IF B   5-3 (0-3)   [mer info]
Omgång 18
2016-07-06 19:00 Levide IF - Hangvar SK   1-4 (0-0)   [mer info]
19:00 Visby AIK - Fårösund GoIK   4-2 (2-1)   [mer info]
19:00 Väskinde AIS - Fardhem Garda BK   0-2 (0-1)   [mer info]
2016-08-03 19:00 Dalhem IF B - IF Hansa-Hoburg   5-0 (1-0)   [mer info]
Omgång 19
2016-08-03 19:00 Levide IF - Fårösund GoIK   8-0 (5-0)   [mer info]
2016-08-06 15:00 Visby AIK - Fardhem Garda BK   0-2 (0-2)   [mer info]
16:00 IFK Visby - IF Hansa-Hoburg   4-1 (1-0)   [mer info]
2016-08-07 15:00 Dalhem IF B - Hangvar SK   0-4 (0-1)   [mer info]
Omgång 20
2016-08-10 19:00 Väskinde AIS - Visby AIK   1-1 (1-1)   [mer info]
19:00 Hangvar SK - IFK Visby   2-0 (0-0)   [mer info]
19:00 Fårösund GoIK - Dalhem IF B   0-10 (0-6)   [mer info]
19:00 Fardhem Garda BK - Levide IF   0-2 (0-0)   [mer info]
Omgång 21
2016-08-13 15:00 Levide IF - Väskinde AIS   5-1 (1-1)   [mer info]
15:00 Dalhem IF B - Fardhem Garda BK   0-9 (0-4)   [mer info]
15:00 IF Hansa-Hoburg - Hangvar SK   0-1 (0-0)   [mer info]
16:00 IFK Visby - Fårösund GoIK   3-0 (2-0)   [mer info]
Omgång 22
2016-08-20 15:00 Väskinde AIS - Dalhem IF B   0-2 (0-1)   [mer info]
15:00 Visby AIK - Levide IF   1-2 (1-0)   [mer info]
15:00 Fårösund GoIK - IF Hansa-Hoburg   0-5 (0-2)   [mer info]
15:00 Fardhem Garda BK - IFK Visby   0-2 (0-1)   [mer info]
Omgång 23
2016-08-24 18:30 IFK Visby - Väskinde AIS   5-1 (3-0)   [mer info]
19:00 Dalhem IF B - Visby AIK   2-0 (1-0)   [mer info]
2016-08-27 15:00 IF Hansa-Hoburg - Fardhem Garda BK   2-2 (1-1)   [mer info]
15:00 Hangvar SK - Fårösund GoIK   9-0 (4-0)   [mer info]
Omgång 24
2016-09-03 15:00 Väskinde AIS - IF Hansa-Hoburg   1-0 (1-0)   [mer info]
15:00 Visby AIK - IFK Visby   0-5 (0-0)   [mer info]
15:00 Levide IF - Dalhem IF B   3-0 (Ändrat)   [mer info]
15:00 Fardhem Garda BK - Hangvar SK   1-3 (1-1)   [mer info]
Omgång 25
2016-09-10 15:00 IF Hansa-Hoburg - Visby AIK   1-3 (1-1)   [mer info]
15:00 Hangvar SK - Väskinde AIS   7-0 (3-0)   [mer info]
15:00 Fårösund GoIK - Fardhem Garda BK   0-4 (0-2)   [mer info]
16:00 IFK Visby - Levide IF   3-2 (3-1)   [mer info]
Omgång 26
2016-09-14 19:00 Dalhem IF B - IFK Visby   2-1 (2-1)   [mer info]
2016-09-17 15:00 Väskinde AIS - Fårösund GoIK   2-3 (0-3)   [mer info]
15:00 Visby AIK - Hangvar SK   2-6 (0-2)   [mer info]
15:00 Levide IF - IF Hansa-Hoburg   1-1 (0-0)   [mer info]
Omgång 27
2016-09-24 15:00 IF Hansa-Hoburg - Dalhem IF B   3-1 (1-1)   [mer info]
15:00 Hangvar SK - Levide IF   2-2 (1-0)   [mer info]
15:00 Fårösund GoIK - Visby AIK   1-2 (1-1)   [mer info]
15:00 Fardhem Garda BK - Väskinde AIS   2-1 (1-0)   [mer info]