Division VI - Gotland - 2021

1. Visby AIK B 14 11 2 1 56 - 17 35
2. Dalhem IF B 14 9 1 4 52 - 28 28
3. IFK Visby C 14 8 0 6 48 - 36 24
4. Klintehamns IK B 14 6 1 7 31 - 32 19
5. Fardhem Garda BK B 14 4 3 7 30 - 34 15
6. Visby BoIS C 14 3 5 6 32 - 41 14
7. Fårösund GoIK B 14 4 2 8 39 - 62 14
8. Visby AIK C 14 3 2 9 21 - 59 11

Resultat
Omgång 1
2021-04-27 19:00 Klintehamns IK B - Visby BoIS C   Inst.  
19:00 IFK Visby C - Dalhem IF B   Inst.  
19:00 Fårösund GoIK B - Fardhem Garda BK B   Inst.  
2021-05-01 11:00 Visby AIK B - Visby AIK C   Inst.  
Omgång 2
2021-05-04 19:00 Visby AIK B - Klintehamns IK B   Inst.  
19:00 Dalhem IF B - Fårösund GoIK B   Inst.  
19:00 Visby BoIS C - IFK Visby C   Inst.  
19:00 Fardhem Garda BK B - Visby AIK C   Inst.  
Omgång 3
2021-05-11 19:00 IFK Visby C - Visby AIK B   Inst.  
19:00 Fårösund GoIK B - Visby BoIS C   Inst.  
19:00 Fardhem Garda BK B - Dalhem IF B   Inst.  
19:00 Visby AIK C - Klintehamns IK B   Inst.  
Omgång 4
2021-05-18 19:00 Visby AIK B - Fårösund GoIK B   Inst.  
19:00 Klintehamns IK B - IFK Visby C   Inst.  
19:00 Visby BoIS C - Fardhem Garda BK B   Inst.  
19:30 Dalhem IF B - Visby AIK C   Inst.  
Omgång 5
2021-05-25 19:00 Fårösund GoIK B - Klintehamns IK B   Inst.  
19:00 Fardhem Garda BK B - Visby AIK B   Inst.  
19:00 Dalhem IF B - Visby BoIS C   Inst.  
19:00 Visby AIK C - IFK Visby C   Inst.  
Omgång 6
2021-06-01 19:00 Visby AIK B - Dalhem IF B   Inst.  
19:00 Klintehamns IK B - Fardhem Garda BK B   Inst.  
19:00 IFK Visby C - Fårösund GoIK B   Inst.  
19:00 Visby BoIS C - Visby AIK C   Inst.  
Omgång 7
2021-06-08 19:00 Fardhem Garda BK B - IFK Visby C   Inst.  
19:00 Dalhem IF B - Klintehamns IK B   Inst.  
19:00 Visby BoIS C - Visby AIK B   Inst.  
19:00 Visby AIK C - Fårösund GoIK B   Inst.  
Omgång 8
2021-06-15 19:00 Visby BoIS C - Klintehamns IK B   3-4 (2-0)   [mer info]
19:00 Dalhem IF B - IFK Visby C   5-2 (1-0)   [mer info]
19:00 Fardhem Garda BK B - Fårösund GoIK B   2-0 (1-0)   [mer info]
19:00 Visby AIK B - Visby AIK C   9-0 (1-0)   [mer info]
Omgång 9
2021-06-22 19:00 Klintehamns IK B - Visby AIK B   1-3 (0-1)   [mer info]
19:00 Fårösund GoIK B - Dalhem IF B   2-4 (2-2)   [mer info]
19:00 IFK Visby C - Visby BoIS C   3-1 (1-1)   [mer info]
19:00 Visby AIK C - Fardhem Garda BK B   1-1 (1-0)   [mer info]
Omgång 10
2021-06-29 18:30 Dalhem IF B - Fardhem Garda BK B   2-0 (0-0)   [mer info]
18:30 Klintehamns IK B - Visby AIK C   3-1 (2-1)   [mer info]
19:00 Visby BoIS C - Fårösund GoIK B   3-7 (3-4)   [mer info]
2021-07-03 16:00 Visby AIK B - IFK Visby C   0-3 (Ändrat)   [mer info]
Omgång 11
2021-07-06 19:00 Fårösund GoIK B - Visby AIK B   2-5 (1-3)   [mer info]
19:00 IFK Visby C - Klintehamns IK B   3-2 (1-1)   [mer info]
19:00 Fardhem Garda BK B - Visby BoIS C   2-5 (1-2)   [mer info]
19:00 Visby AIK C - Dalhem IF B   0-3 (0-0)   [mer info]
Omgång 12
2021-08-03 19:00 Klintehamns IK B - Fårösund GoIK B   WO  
19:00 Visby AIK B - Fardhem Garda BK B   3-1 (1-0)   [mer info]
19:00 Visby BoIS C - Dalhem IF B   2-2 (0-2)   [mer info]
19:00 IFK Visby C - Visby AIK C   6-1 (4-0)   [mer info]
Omgång 13
2021-08-10 19:00 Dalhem IF B - Visby AIK B   2-3 (1-2)   [mer info]
19:00 Fardhem Garda BK B - Klintehamns IK B   1-2 (0-0)   [mer info]
19:00 Fårösund GoIK B - IFK Visby C   4-1 (3-0)   [mer info]
19:00 Visby AIK C - Visby BoIS C   0-3 (Ändrat)   [mer info]
Omgång 14
2021-08-17 18:45 Klintehamns IK B - Dalhem IF B   0-1 (0-0)   [mer info]
19:00 IFK Visby C - Fardhem Garda BK B   4-7 (2-4)   [mer info]
19:00 Visby AIK B - Visby BoIS C   1-1 (0-0)   [mer info]
19:00 Fårösund GoIK B - Visby AIK C   7-1 (2-0)   [mer info]
Omgång 15
2021-08-24 18:30 Klintehamns IK B - Visby BoIS C   6-7 (3-5)   [mer info]
18:30 IFK Visby C - Dalhem IF B   3-4 (2-1)   [mer info]
19:00 Fårösund GoIK B - Fardhem Garda BK B   5-2 (2-1)   [mer info]
2021-08-28 11:00 Visby AIK C - Visby AIK B   0-11 (0-6)   [mer info]
Omgång 16
2021-08-31 18:30 Visby AIK B - Klintehamns IK B   3-1 (0-0)   [mer info]
18:30 Dalhem IF B - Fårösund GoIK B   19-2 (8-0)   [mer info]
19:00 Visby BoIS C - IFK Visby C   0-1 (0-1)   [mer info]
19:00 Fardhem Garda BK B - Visby AIK C   5-0 (4-0)   [mer info]
Omgång 17
2021-09-07 18:00 IFK Visby C - Visby AIK B   2-3 (0-3)   [mer info]
19:00 Fardhem Garda BK B - Dalhem IF B   3-0 (1-0)   [mer info]
2021-09-11 11:00 Visby AIK C - Klintehamns IK B   0-3 (0-1)   [mer info]
2021-09-27 19:00 Fårösund GoIK B - Visby BoIS C   1-1 (0-1)   [mer info]
Omgång 18
2021-09-14 19:00 Klintehamns IK B - IFK Visby C   0-4 (0-2)   [mer info]
19:00 Visby BoIS C - Fardhem Garda BK B   2-2 (2-1)   [mer info]
2021-09-15 19:00 Dalhem IF B - Visby AIK C   0-3 (Ändrat)   [mer info]
2021-09-18 11:00 Visby AIK B - Fårösund GoIK B   WO  
Omgång 19
2021-09-21 19:00 Fårösund GoIK B - Klintehamns IK B   0-3 (0-2)   [mer info]
19:00 Fardhem Garda BK B - Visby AIK B   0-4 (0-1)   [mer info]
2021-09-22 19:00 Dalhem IF B - Visby BoIS C   3-0 (3-0)   [mer info]
2021-09-25 11:00 Visby AIK C - IFK Visby C   2-1 (0-0)   [mer info]
Omgång 20
2021-09-28 19:00 Visby AIK B - Dalhem IF B   6-2 (3-1)   [mer info]
19:00 Klintehamns IK B - Fardhem Garda BK B   1-1 (0-1)   [mer info]
19:00 IFK Visby C - Fårösund GoIK B   10-4 (5-0)   [mer info]
2021-10-02 11:00 Visby BoIS C - Visby AIK C   2-7 (0-0)   [mer info]
Omgång 21
2021-10-05 19:00 Fardhem Garda BK B - IFK Visby C   3-5 (2-2)   [mer info]
19:00 Visby BoIS C - Visby AIK B   2-2 (0-2)   [mer info]
2021-10-09 11:00 Dalhem IF B - Klintehamns IK B   5-2 (0-1)   [mer info]
11:00 Visby AIK C - Fårösund GoIK B   5-5 (2-3)   [mer info]